NYHEDER

1. Krav ved fremsendelse af fakturaer til By & Bolig
Når en faktura fremsendes via mail, læses den direkte ind i vort finanssystem og bliver bogført. Det betyder, at ingen personer åbner og læser selve mailen. Mailen slettes efter indlæsning i vort bogføringssystem.

Det er derfor vigtigt, at der er nogle enkle regler som overholdes:

» Fakturaen skal vedhæftes mailen i PDF-format
    (Andre formater kan ikke indlæses)

» Kun én faktura pr. mail

2. Hvis der er bilag til en faktura
Så skal bilag og faktura scannes sammen til én PDF-fil, da der kun kan indlæses ét bilag pr. mail. Et bilag til en faktura kan ikke sendes i en særskilt mail, da det ikke senere kan knyttes til fakturaen.

3. Er der bilag, som IKKE kan sendes på mail
Ja, når I har udlæg, fordi det næsten er umuligt at få alle de små boner tydeligt med. Når I har udlæg, bedes I stadig bruge "Udlægskassebilaget" og indsende det sammen med bonerne. Udlægskassebilaget findes under blanketter.

  

Nemonline.nu - 03.2020