Brug for rådgivning?


I forbindelse med gennemførelsen af større vedligeholdelses- og ombygningsopgaver er det en god idé, at en byggeteknisk rådgiver tilknyttes.

Rådgiveren kan beskrive et projekt dækkende, indhente tilbud eller udbyde i licitation, lave klare aftaler med entreprenørerne og føre tilsyn med at byggearbejder leveres som aftalt.

Ingeniører vælges normalt, hvis opgaven hovedsageligt skal opfylde tekniske og konstruktive krav.

By & Bolig Administration ApS hæfter ikke ansvarsmæssigt for ingeniørers byggetekniske bistand.

Ingeniører

Alm & Thomsen
Lejlighedsvurdering.dk
Peter Jahn & Partnere

Alm & Thomsen

Vandtårnsvej 62 A, 4. sal
2860 Søborg

Telefon: 88 82 70 10

Kontakt: Lars Thomsen

www.almogthomsen.dk
lars@almogthomsen.dk