NYHEDER

 artikel tilskud bad toilet 430x130


Tilskud til toilet og bad

Tusindvis af københavnere bor uden adgang til bad. I København er over 23.000 boliger uden bad eller toilet i boligen. Kommunerne har nu mulighed for at øge tilskuddet til renovering, men borgmesteren afviser.

Toilettet er på gangen, og badet i kælderen. Sådan ser lejligheden ud hos Mette Birchvig. Hun er ikke alene om at bo i en bolig uden bad eller toilet. 23.290 beboede lejligheder og huse i Københavns Kommune og 4.004 i Frederiksberg Kommune var sidste år uden bad og/eller toilet i boligen, viser tal fra Danmarks Statistik.

»Man føler lidt, at man går på offentligt toilet. Det ødelægger privatlivet,« siger Mette Birchvig.

En ændring af byfornyelsesloven giver nu kommunerne mulighed for at øge den kontante støtte til ejer- og andelsboligejere, som ønsker at etablere bad eller toilet i deres bolig.

Tidligere har kommunerne kun kunne give op til 25 procent i støtte, men med lovændringen har politikerne på Christiansborg givet kommunerne mulighed for at dække op til halvdelen af udgifterne. Og halvdelen af støttebeløbet får kommunerne tilbage i statsrefusion.

»I vores tid bør alle danskere have mulighed for at få et bad og have wc uden at forlade deres hjem. Men det kan være en stor mundfuld for en andelsboligforening at skulle investere i den type renoveringer. Med ændringen af byfornyelsesloven gør vi det mere attraktivt for beboere i andelsboliger at få lejligheden op på et tidssvarende niveau,« sagde Carsten Hansen (S), minister for by, bolig og landdistrikter, som argument for at ændre loven.

Støttemulighed afvises

Men i Københavns Kommune afviser teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL), at det skal komme københavnerne til glæde.

»Jeg ser ikke nogen grund til at ændre størrelsen på støtten, men mener, at vi skal fortsætte den praksis, vi har på området. Hvis vi fordobler tilskuddet, så skal pengene tages fra noget andet, og behovet er ikke størst i andels- og ejerboliger, men i private udlejningsejendomme og almene bolig­byggerier,« siger Morten Kabell.

Ifølge forvaltningen har praksis i København været at udnytte den tidligere ramme på 25 procent i støtte til etablering af toilet og bad i andels- og ejerboliger fuldt ud.

Støt uhumske toiletter

I Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF)mener direktør Jan Hansen, at et støtteniveau på 50 procent vil være afgørende for nogle andelsboligforeninger.

»Det vil være helt afgørende for nogle andelsboligforeninger at få halvdelen af udgifterne dækket, ellers vil de ikke have økonomisk mulighed for at gennemføre etablering af bad eller toilet. Derfor burde kommunen udnytte muligheden,« siger han.

Andelsboligejerne og boligejere har dog stadig et håb for at få støtte. Når kommunen modtager en ansøgning om støtte til et bad eller toiletprojekt, er det et flertal i Teknik- og Miljøudvalget, som afgør sagen. Og ikke alle er enige med borgmesteren.

Medlem af Teknik- og Miljøudvalget Niels Bjerrum (S) vil som udgangs­punkt være positiv over for at udnytte lovændringen og give fuld støtte, hvis det er det, som skal til for at sikre, at der ikke er sundheds­skadelige eller uhumske toiletter og badeforhold i københavnske boliger.

»Jeg vil arbejde for, at man får en god sundhedsstandard i boligerne i København, så hvis der skal 50 procent i støtte til, for at folk med sundhedsskadelige eller uhumske toilet og badeforhold kan få ordentlige forhold, så skal vi hjælpe dem, lige meget hvilken boligform de bor i,« siger Niels Bjerrum.

Sådan er de sanitære forhold
8 procent af boligerne i København og på Frederiksberg havde sidste år mangelfulde sanitære forhold.

Antal boliger København Frederiksberg
Eget toilet og eget bad 254.691 47.386
Eget toilet og adgang til bad 3.175 428
Eget toilet og ingen adgang til bad 17.394 3.248
Adgang til toilet og eget bad 195 47
Adgang til toilet og adgang til bad 1.134 104
Adgang til toilet og ingen adgang til bad 1.293 176
Ingen adgang til toilet og eget bad 23 0
Ingen adgang til toilet og adgang til bad 1 0
Ingen adgang til toilet og bad 75 1
Uoplyste forhold 6 0

 

Artikel fra minby.dk - Skrevet af Rikke Gundersen - 02.2015