NYHEDER

Det store altanlotteri:
Tredje til højre får ja, mens tredje til venstre får nej.
En enkelt sagsbehandler kan afgøre, om der må sættes altan op.


Solen skinner, træerne springer ud, og københavnerne rykker ud af lejlighederne. Nogle pakker picnickurven, trasker ned ad trapperne og søger mod byens grønne områder, mens andre kan nøjes med at passere dørtrinnet ud til altanen.

Mange københavnske lejligheder har de seneste år fået opsat altaner, men flere borgere oplever, at det i høj grad afhænger af den enkelte sagsbehandlers vurdering, om drømmen om en altan kan blive en realitet.

Der mangler klare retningslinjer, lyder kritikken.

Frustrerende proces

På et møde i Teknik- og Miljøudvalget på Københavns Rådhus i november 2014 blev emnet behandlet, og her var der bred opbakning til, at reglerne skulle fortolkes mindre restriktivt, og at forvaltningen skulle udarbejde nye arkitektoniske retningslinjer. Men det har hverken borgere eller altanproducenter mærket noget til.

En af dem, der er godt og grundigt træt af Københavns Kommunes praksis på området er Louise Wallin. Hun har en andelslejlighed på Østerbro, og selvom naboerne har fået ja til ønsket om at opsætte altan, har hun fået nej. En beslutning, hun har meget svært ved at forstå.

»Processen har været virkelig frustrerende. Vi har grundlæggende svært ved at forstå afslaget, og derudover har vi oplevet, at kommunen slet ikke har været lydhør over for vores argumenter«, siger hun.

»Efter det første afslag har vi forsøgt at komme med flere alternative forslag, og vi har flere gange opfordret sagsbehandleren til at komme herud og se, hvordan tingene forholder sig. Men det er blevet afvist«.

Svært at forstå kommunens argumenter

Når man står køkkenvinduet hos Louise Wallin og læner sig så langt ud, som man tør, når man befinder sig på tredje sal og lider en smule af højdeskræk, er det også umiddelbart svært at forstå kommunens argumentation. Ansøgningen er nemlig blevet afvist på grund af såkaldte indbliksgener – altså fordi kommunen mener, at Louise Wallin vil kunne kigge ind til naboen fra sin altan, hvis der blev opsat en altan.

Men hvor det er svært at få et kig ind i naboens lejlighed fra Louise Wallins lejlighed, er det til gengæld ikke svært at få øje på altanerne på flere af naboejendommene og også på Louise Wallins egen ejendom.

»Det er jo det, der er så mærkeligt. Vi har svært ved at se, hvordan vi adskiller os fra dem«, siger hun.

Underboen, Nicolaj Blinkenberg, der har været ansvarlig for andelsforeningens ansøgningsproces, har efterhånden opgivet håbet. Da han skal finde sagens dokumenter på computeren, er det svært at holde tungen lige i munden. 'Altanmappen' i hans mailboks vidner om en heftig korrespondance mellem kommunen, altanfirmaet og andelsforeningen, der nu har strakt sig over næsten to år.

Ingen ændring i sagsbehandlingen

Hos Altan.dk, der er landets største altanfirma, og som sidste år opsatte 2100 altaner, heraf cirka 1600 i København og på Frederiksberg, er salgschef Niels Urban heller ikke imponeret over sagsbehandlingen hos Københavns Kommune. 

»Efter at emnet blev behandlet på Københavns Rådhus, har folk fået en opfattelse af, at det er blevet nemmere. Men det er altså ikke noget, vi har mærket noget til. Vi mangler stadig at se effekten af politikernes ord«, siger han.

»Der er virkelig brug for nogle klare retningslinjer her. Sådan som det er i dag, skaber det både komplikationer og frustrationer«.

Behov for klare retningslinjer

Niels E. Bjerrum, socialdemokratisk medlem af Teknik- og Miljøudvalget, ærgrer sig over, at mange københavnere stadig har dårlige oplevelser med sagsbehandlingen.

»Desværre får jeg stadig mange henvendelser fra borgere, der har svært ved at gennemskue reglerne, og som oplever, at processen er både bøvlet og uigennemskuelig. Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende«, siger han.

Det var ham, der sammen med sin gruppe i Borgerrepræsentationen, tog emnet op i Teknik- og Miljøudvalget i efteråret 2014, og han har nu rykket forvaltningen for de nye retningslinjer.

»Det blev jo besluttet, at forvaltningen skulle fremlægge nogle nye retningslinjer her i løbet af foråret, men det er endnu ikke sket«, siger han.

De fleste får ja

Konstitueret centerchef i Center for Bygninger, der hører under Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune, Poul Nielsen, er enig i, at klarere retningslinjer er vejen frem.

»Det er naturligvis i vores interesse, at reglerne er klare. Det skylder vi borgerne. Men det er også vigtigt at sige, at der både skal tages hensyn til de borgere, der ønsker en altan, og til de borgere, der bor ved siden af, overfor eller nedenunder, og som måske bliver generet af en altan. Det er den balance, vi skal prøve at ramme«, siger han.

Han understreger, at langt de fleste får ja til deres ansøgning.

Det er som udgangspunkt byggeloven, der gælder, hvis ikke der foreligger en lokalplan for området. Og I begge tilfælde skal der tages hensyn til 'æstetiske og arkitektoniske' hensyn i vurderingen, hvilket åbner for en vis fortolkning.

Altan sender prisen i vejret

For Louise Wallin og andre københavnere, der har fået nej til deres ansøgning om opsætning af altan, er det ikke kun ærgerligt, at de ikke kan nyde forårssolen på egen altan. Den dag, de vil sælge deres lejlighed, vil prisen også være betydeligt lavere på en lejlighed uden altan end på en lejlighed med.

Tal fra boligsiden.dk viser, at lejligheder med altan sælges til en betydeligt højere pris end lejligheder uden altan. For lejligheder opført før år 2000 er den gennemsnitlige kvadratmeterpris 6,3 procent højere for en lejlighed med altan end for en lejlighed uden altan, og for lejligheder opført efter år 2000, er den gennemsnitlige kvadratmeterpris 29,6 procent højere for en lejlighed med altan end for en lejlighed uden altan.

Ejendomsmæglerkæden Homes seneste analyse af, hvordan en altan påvirker boligens pris og liggetid viser, at køberne i stigende grad går efter boliger med et privat uderum. Det slår også igennem på, hvor hurtigt boligerne bliver solgt. Men en lejlighed i København eller på Frederiksberg typisk bliver solgt på 86 dage, hvis der ikke er altan, sælges den 11 dage hurtigere, hvis der er altan.

Kilde: Politiken.dk - 27.04.2015