NYHEDER

Nye gebyrbestemmelser
på byggesagsområdet pr. 1. januar 2014


Gebyrstrukturen for byggesagsgebyrer i København vedtaget af Borger­repræsentationen i Københavns Kommune, det betyder Borger­repræsen­tationen i Københavns Kommune har vedtaget nye gebyrbestemmelser på byggesagsområdet, der betyder, at:

  • byggesagsgebyr opkræves hos ejendommens ejer,
    før byggearbejdet påbegyndes

  • der opkræves standardgebyr i forbindelse med
    anmeldelsessager og sager om enfamiliehuse

  • der opkræves grundgebyr suppleret med en
    kvadratmetertakst på øvrige typer byggeri

Se gebyrtakster for 2014 her

Antallet af kvadratmeter beregnes ud fra de arealer, som skal oplyses til Bygnings- og Boligregistret (BBR). Hvis du vil vide mere om arealer i BBR, kan du læse mere i BBR-arealvejledningen.

Ovennævnte gælder for byggeansøgninger og anmeldelser modtaget i Center for Bygninger og boliger efter 1. januar 2014. Ansøgninger og anmeldelser modtaget før 1. januar 2014 opkræves efter de takster, der var gældende på det tidspunkt, hvor ansøgningen/anmeldelsen blev modtaget, uanset hvornår byggesagerne afsluttes.

Se gebyrtakster gældende for 2012 og 2013 her