Brug for rådgivning?


I forbindelse med gennemførelsen af større vedligeholdelses- og ombygningsopgaver er det en god idé, at en byggeteknisk rådgiver tilknyttes.

Rådgiveren kan beskrive et projekt dækkende, indhente tilbud eller udbyde i licitation, lave klare aftaler med entreprenørerne og føre tilsyn med at byggearbejder leveres som aftalt.

Arkitekter vælges normalt, hvis opgaven hovedsageligt skal opfylde æstetiske krav.

Vi har nedenfor anført nogle af de arkitekter, hvis professionalisme har gjort et særligt indtryk på os.

By & Bolig Administration ApS hæfter ikke ansvarsmæssigt for arkitekters byggetekniske bistand.

Arkitekter

Peter Jahn & Partnere
Pålsson Arkitekter

Peter Jahn & Partnere

Hjalmar Brantings Plads 6
2100 København Ø

Telefon: 35 43 10 10

Kontakt: Claus Dam

www.pjp.dk
info@pjp.dk

 


Vis stort kort