NYHEDER

Sortér dit skrald, det er guld værdgenbrugs ikon


For at sætte skub i københavnernes lyst til at sortere deres affald uddeler Københavns Kommune nu en pulje til forsøg med genanvendelse og affaldshåndtering af affald fra etageejendomme i København. Forsøgene kan for eksempel handle om nye måder at indrette affaldsskurene på samt nye måder at organisere og tilrettelægge affaldshåndteringen. Det er ejer-, andels-, lejer- og almene foreninger, der kan søge. Herudover kan alle ikke-kommunale foreninger og organisationer i København også søge puljen i samarbejde med konkrete boligforeninger. Ansøgningsfristen er 15. august 2014.

Støttekriterier
Forsøgene skal leve op til en række støttekriterier for at komme i betragtning. Blandt andet skal de være innovative og fokusere på at øge affaldssorteringen og genanvendelsen i etageejendomme i København. Hvis lignende forsøg tidligere er afprøvet, skal projektets innovative element tydeligt fremgå af ansøgningen. Det er positivt, hvis projektet har potentiale til at skabe grøn vækst, men der gives ikke støtte til egentlig produktudvikling.

Størrelsen af tilskuddet
Ansøgninger på under 50.000 kroner kan ikke komme i betragtning til puljen. Der ydes max 100.000 kroner per projekt. Der er mulighed for at opnå 100 procent støtte til projektet, men det vil blive vægtet positivt, hvis der er medfinansiering. Hvis der er søgt støtte andre steder til projektet, er det vigtigt at angive, også selvom støtten endnu ikke er tildelt.

Få mere information her, hvor du blandt andet kan hente et ansøgningsskema.