NYHEDER

Hvordan er det lige med andelsbeviset ...

Hvad er et andelsbevis?
Et andelsbevis er et dokument, der bl.a. oplyser, hvem der er andelshaver i den pågældende andelsbolig. Et andelsbevis er ikke et værdipapir, men skal snarere betragtes som en slags "kvittering" for købet af en andelsbolig, Det juridiske bevis for købet af andelsboligen er selve overdragelsesaftalen.

Er det obligatorisk at have et andelsbevis?
Del vil fremgå af foreningens vedtægt, om man som andelshaver skal have et andelsbevis.

Hvad sker der med andelsbeviset, når en bolig overdrages?
Mange andelshavere tror fejlagtigt, at der skal udarbejdes et nyt andelsbevis hver gang, en bolig overdrages. Del er ikke tilfældet, fordi man i stedet skriver bag på andelsbeviset, at det pr. en given dato overføres til en ny andelshaver - en såkaldt transportpåtegning.

Hvilket beløb skal der stå pa andelsbevisets forside?
Det er det oprindelige indskud fra foreningens stiftelse, der skal stå på andelsbevisets forside.

Det oprindelse andelsindskud benyttes i mange andelsboligforeninger til at beregne andelsværdien. Andelskroneværdien fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Værdien beregnes på baggrund af årsregnskabet. Adelskroneværdien fremgår af en note i regnskabet og vil normalt også stå i generalforsamlingsreferatet.

Andelsværdien beregnes enten som det oprindelige andelsindskud x den sidst godkendte andelskroneværdi eller den sidst godkendte kvadratmeterpris x areal. Der kan være andre muligheder.

Hvad gør man, hvis andelsbeviset bliver væk?
Hvis et andelsbevis bliver væk, skal der udstedes et nyt. Ifølge de fleste vedtægter kan det ske, når bestyrelsen på andelsbevisets forside skriver, al det nye andelsbevis træder i stedet for det tidligere udstedte andelsbevis. I nogle vedtægter står der, at andelsbeviset skal mortificeres. En mortifikation er en mere kompleks affære, hvor bortkomsten typisk skal annonceres i dagblade, før der kan udstedes et nyt.

 

Nemonline.nu - 01.2012