Artikler
Om Økonomi & Investeringer

Fælleslån en god løsning for ejerfor...

Økonomi & Investeringer

Hvad-venter-I-paa

Solceller – hvad venter I på ?

Kære boligforeninger. Nu er der snart ikke flere undskyldninger tilbage. I har tagene. I har stabile indtægter. I har et forudsigeligt forbrug. I har tiden for jer. Og de fleste af jer har endda grønne visioner. Kort sagt, I skal investere i solceller.

Tiden er inde til at investere i solceller. Prisen på solceller er faldende, samtidig med at kvaliteten er stigende.
I får EnergiboligTilskud til installationen. I får den overskydende el-produktion tilbage fra el-nettet. I får en lavere el-regning. Og så får I en vedvarende og C02-fri energikilde, der er stort set vedligeholdelsesfri.

Her finder I de oftest stillede spørgsmål om solceller:

Hvor længe holder et solcelleanlæg?
Hvad spiller ind når solcelleanlægget skal placeres?
Skal taget være af en bestemt standard?
Virker solceller også når det er koldt?
Hvor meget koster solcelleanlægget?
Hvordan finansieres solcelleanlægget?
Hvad er nettomålerordningen?
Hvem kan installere et solcelleanlæg?
Hvordan forholder det sig med forsikring?

Hvor længe holder et solcelleanlæg?
Et solcelleanlæg holder op til 30 år. Derfor giver de fleste leverandører garanti på op til 25 år. Vælg derfor en veletableret leverandør gennem Energibolig.dk, som også eksisterer om
10-25 år.

Inverteren – der omsætter jævnstrøm til vekselstrøm – holder op til 15 år. Derfor giver de fleste leverandører garanti på op til 5 år. Vælg derfor en effektiv og holdbar inverter. Da gevinsten med en effektiv inverter på sigt giver en højere el-produktion.

Kablerne fra solcellepanelerne og ned til inverteren har lang levetid. Vælg derfor de mest effektive kabler, så du får det maksimale ud af el-produktionen.

Hvad spiller ind når solcelleanlægget skal placeres?
Et solcelleanlæg yder optimalt, når det får mest mulig sol. Dvs. orientering mellem sydøst og sydvest med en hældning på mellem 15 og 60 grader.

Solcelleanlægget placeres typisk på taget eller facaden.
Men der findes også alternative løsninger – fx altanen, carporten, haven, el. lign.

Vær desuden opmærksom på følgende faktorer:
» Hvad siger lokalplanen?
» Er huset fredet?
» Er der facadecensur?
» Er der skyggende træer, nabobygninger, el.lign.?
» Er der skyggende skorstene, kviste, el.lign.?
» Kan der forekomme generende refleksioner?

Skal taget være af en bestemt standard?
Et solcelleanlæg holder op til 30 år. Det er derfor vigtigt at kigge på, om taget skal renoveres. Solcelleanlægget beskytter taget og en udskiftning kan måske udskydes til solcellerne skal udskiftes. Skal taget skiftes, kan solcelleanlægget med fordel integreres i taget samtidigt.

Virker solceller også når det er koldt?
Et solcelleanlæg virker uanset vejret. Faktisk producerer det lidt mere el, når det er koldt. Sørg derfor for, at få nok ventilation under solcellerne, når de placeres.

El-produktionen er en smule mindre om vinteren fordi dagene er væsentligt kortere end om sommeren.

Hvor meget koster solcelleanlægget?
Et solcelleanlæg er prissat ud fra mærke, kvalitet, garanti, m.m. og svinger derfor i pris. Men du får typisk, hvad du betaler for. Sørg derfor altid for at tage Energibolig.dk med på råd.

Undersøg mere end slutprisen før du sammenligner priser. Dvs. sammenlign pris i forhold til ydelse samt hvilke garantier leverandøren giver til solcelleanlægget, inverteren og installationen. Alt det og evt. finansiering kan Energibolig.dk hjælpe med.

Hvordan finansieres solcelleanlægget?
Et solcelleanlæg kan finansieres på flere måder:
» Der er EnergiboligTilskud til selve installationen.
» Der er besparelser på el-regningen,
   når der produceres mere el end der bliver brugt.
» Der er mulighed for at bruge el-produktion i en tilbage-
   betalingsmodel. Enten så hurtigt som muligt eller over en
   fast løbetid på 20-25 år.
» Der er gode lånemuligheder i banken. Fx som en ejendoms-
   forbedring ved et tillægslån med pant i ejendommen.

Hvad er nettomålerordningen?
Et solcelleanlæg kan tilmeldes nettomålerordningen, hvor forbruget bliver opgjort, som en årsopgørelse. På den måde kan den overskydende mængde el hentes tilbage hos el-selskabet. Eller også kan den overskydende mængde el sælges hos Energinet.dk indenfor samme år.

Betingelserne for nettomålerordningen er nævnt i næste afsnit
(se afsnittet efter).

Nettomålerordningen gælder også for blandet benyttede bygninger, hvis forbruget fordeles, i forhold til, hvad der er privat og erhvervsmæssigt forbrug.

Hvem kan installere et solcelleanlæg?
Et solcelleanlæg er relevant for alle. Også boligforeninger.

I så fald gælder følgende regler:
» Solcelleanlægget skal anmeldes til det lokaleel-selskab.
   Dvs. der hvor man betaler sin målerafgift.
» Der skal gives meddelelse til BBR-registeret.
» Solcelleanlægget må maksimalt være på 6 kW pr. selvstændigt
   lejemål/ejerandel eller pr. 100 m2 boligenhed til fællesarealer.
» Der skal være en måler, som måler bygningens nettoforbrug.
   Samt en fordelingsmåler i hver boligenhed.
» Solcelleanlægget skal være placeret på forbrugsstedet.
» Solcelleanlægget skal være 100 % ejet af forbrugeren.
» Beboerne skal enstemmigt overdrage netbenyttelsesaftalen til
   administratoren af den samlede installation. Vil én beboer beholde
   rettigheden til selv at bestemme el-leverandør, kan bolig-
   foreningen ikke benytte sig af nettomålingsordningen.

Hvordan forholder det sig med forsikring?
Et solcelleanlæg – der er fastmonteret på taget – er typisk dækket af den almindelige forsikring. Dog forhøjes præmien ofte.

Et solcelleanlæg, der er placeret på jorden
– kræver oftest en særskilt forsikring.

Kontakt under alle omstændigheder forsikringsselskabet forud for anskaffelsen af solcelleanlægget.

 

Artikel fra Energibolig.dk - 11.2012