NYHEDER

Boligejere faar ny regning for vand 430x130

Milliardregning på vej til boligejere og virksomheder for at undgå skader ved skybrud.

Den første regning kommer inden længe, og den er på 29 mio. kr.  Den næste regning bliver større, den er på 2,5 mia. kr.

Regningen for at undgå store oversvømmelser bliver inden længe sendt rundt. Alle bliver ramt, men ikke alle lige hårdt. I første omgang skal det kortlægges, hvor i Danmark der er størst behov for at gribe ind for at forhindre oversvømmelser af boliger. Den regning bliver på 29 mio. kr. eller gennemsnitligt 10 kr. per husejer.

Hurtig reaktion
Det er det første resultat af en økonomiaftale mellem kommunerne og regeringen. Aftalen skal sikre, at kommunerne får lov til at opkræve penge fra skatteyderne for at betale miljøforbedringerne. Og det er nødvendigt, at det sker noget hurtigt, fastslår Kalundborgs borgmester, Martin Damm (V), der er formand for KLs Teknik og Miljøudvalg.

"Formålet med øvelsen er at lave intelligente foranstaltninger. Hidtil har det kun været muligt at undgå vandmasserne ved at renovere kloakkerne. Det er enormt dyrt, og vi har brug for nogle billigere løsninger, der kan aflede store mængder vand," siger Martin Damm til epn.dk.

Alternative løsninger
I kommunerne er man indstillet på at lave alternative løsninger, fordi de er billigere for borgerne. Men der kommer altså en regning, og den må man være indstillet på, erkender Martin Damm.

"Ingen ønsker, at taksterne skal stige mere end højst nødvendigt. Derfor skal vandforsyningerne også have mulighed for at finansiere billigere og nye løsninger oven på jorden. Det er sund fornuft," siger Martin Damm.

Løsninger oven på jorden kan være veje med højere kantsten, så vandet kan slippe væk via vejene, eller mere intelligente vandreservoirer. I Roskilde har man lavet en skaterbane, der også kan bruges som vandreservoir. Man kan forestille sig lignende eksempler i andre kommuner.

Oversvømmelseskort tæt på
Miljøminister Ida Auken (SF) har netop fremlagt et lovforslag, der giver spildevandsselskaberne bemyndigelse til at udfærdige et oversvømmelseskort, så man kan se, hvor i Danmark det står værst til.

I lovforslaget lægges der ikke skjul på, at et sådant kort kan få alvorlige konsekvenser for boligejere, der bor i oversvømmelsestruede områder.

"Nogle boligejere kan opleve dels, at deres ejendom falder i værdi, dels en højere forsikringspræmie," hedder det. Borgernes samlede vandforbrug udgør i dag 60-65 pct., og det betyder, at deres del af regningen til det nye kort bliver 29 mio. kr. For en husstand med et gennemsnitsforbrug på 107 kubikmeter vand årligt kommer kortet til at koste 10 kr. i engangsudgift.

Alle anlæg over jorden skal betales direkte af borgerne og indgår derfor som en del af skatte- og afgiftspolitikken. Derfor er Finansministeriet også involveret i, hvordan den del skal foregå rent praktisk.

Rammes forskelligt
Det er ikke alle, der bliver lige hårdt ramt af den samlede regning, som ventes at ligge i omegnen af 2,5 mia. kr. Den største byrde skal bæres af de husstande, der befinder sig i de truede områder, mens andre slipper billigere.

Men de ekstra penge kan vise sig at være meget godt givet ud, fordi de kan være med til at forhindre nye skader, mener Martin Damm.

Miljøministeren mener også, det er på tide at forebygge.

"Det er afgørende, at vi får den viden om oversvømmelsesrisikoen for ikke at få en kæmpe regning, når vi næste gang får et voldsomt regnvejr. De nye kort vil give rigtig meget viden for relativt få penge. En gennemsnitlig dansk husstand vil skulle af med et engangsbeløb på 10 kr. Det, mener jeg, er en overkommelig pris for så vigtig viden," siger Ida Auken.

 

Artikel fra EPN.dk - 10.2012


Læs hele lovforslaget her (åbnes i et nyt vindue)